Sprøyt om sprøyterom

Nylig kunne BT melde at Bergen er på overdosetoppen i Europa. Dette kan i utgangs-punktet virke uforståelig. Hvorfor akkurat Norge og Bergen? Hvorfor ikke et land og en by med dårligere forutsetninger enn oss?

Samtidig er denne rusproblematikken et av byens største politiske stridstemaer. I den forbindelse har jeg registrert en del underlige utspill fra flere fremtredende politikere.

8. september skrev for eksempel bystyrerepresentant Birte Taraldset (H) på BT.no at spørsmålet om etablering av sprøyterom hører hjemme på ”det nasjonalpolitiske nivå”, fordi det ”ligger utenfor kommunens myndighet”. Dette er både en grov faktafeil og en grov ansvarsfraskrivelse. Sprøyteromsloven § 3 første ledd sier klart og tydelig: ”Etter godkjenning fra departementet kan kommunen etablere en sprøyteromsordning”, slik Oslo kommune har gjort. Dette burde juristen og sosialpolitikeren Taraldset vite.

Et annet eksempel kom på 20. august på Facebook, hvor Høyres femtekandidat Peter Christian Frølich skrev følgende: ”Vi har tidligere vært for sprøyterom. Dessverre viste det seg ikke å fungere i Oslo”. Sistnevnte setning er kanskje ikke direkte sprøyt – det er jo et skjønnsspørsmål – men den er likevel vanskelig å godta. Sprøyterommet i Oslo har over 2.200 brukere. Mens rundt 100 ”gatebrukere” dør hvert eneste år i hovedstaden, har ikke ett eneste menneske dødd av overdose på sprøyterommet siden oppstarten i 2005. Dette viser ikke bare at sprøyterommet i Oslo fungerer – det viser også at det har vært en gedigen suksess. Dette tiltaket fremmer dessuten ikke ”bare” livredning; det gjør også at rusavhengige får færre sykdommer, bedre tilgang på andre hjelpetilbud og dermed en mindre vanskelig vei til et rusfritt liv.

Alle som er kjent med overdoseproblematikken i Bergen og forholdene i Nygårdsparken vet at dette er en av Bergens største utfordringer. Sprøyterom er ikke løsningen på alt, men sannelig som det hjelper. Sammen med avkriminalisering av narkotikabruk og en stor satsing på forebygging, avrusning, rehabilitering og ettervern – og ikke minst økt politiinnsats mot smuglere og selgere – har man en helhetlig politikk på dette området. Dette har Venstre ivret for i flere år, og vi ivrer fortsatt for mer makt i Bergen bystyre.

Tags: , ,

Kommentarer