Anleggene er trygge

Den siste tiden har BT slått opp hvor dårlig terrorsikkerheten er ved norske landbaserte gassprosesseringsanlegg. Anleggene er imidlertid lite attraktive mål.

 

TERRORGJERDE: Kollsnes og Nyhamna er blitt beskrevet som knapt nok beskyttet i det hele tatt, der til og med kyr kommer seg inn uten gyldig adgangskort.

 

 

Forsker ved Sjøkrigsskolen,  Ståle Ulriksen, PST og tydeligvis BT anser disse anleggene som aktuelle terrormål og følgelig må vel dette gjøres noe med. Væpnede vakter er blitt foreslått som et mulig tiltak.
«Om en gjeng terrorister først kommer seg inn, vil de enten ta gisler eller sprenge anlegget i luften. Det vil de ha rukket nesten før alarmen går» uttaler Ulriksen til BT.
Nå er det kanskje på tide å stoppe opp og tenke litt.

 

Hva handlet egentlig terroraksjonen i Algerie om? Handlet den om å ødelegge gassproduksjonen i landet eller om å kidnappe utenlandske (verdifulle) gisler for løsepenger og stikke av til nabolandet?
Mye tyder vel på det siste.
Kan dette skje på Kollsnes? Er det sannsynlig at «en gjeng terrorister» reiser ut til Kollsnes for å ta en håndfull norske sveisere, mekanikere og operatører som gisler? For deretter å prøve å stikke av med båt, eller med bil over Sotrabrua?

 

Terroristene i Algerie forsøkte etter hvert å sprenge anlegget i luften, men uten hell, til tross for enorme mengder våpen, folk og utstyr.
Noe som bringer oss til det neste spørsmålet:
Hvordan sprenger man et gassprosesseringsanlegg?
Hvor plasserer man sprengladningene og hvor mye sprengstoff trenger man?

 

Et landbasert gassprosesseringsanlegg er fullt av automatiske nedstengingsfunksjoner, det er mye plass mellom komponenter som kan gå i luften og dersom man tar seg en tur ut på Kollsnes vil man oppdage at kontrollrommet mangler vinduer, at anlegget ligger langt fra folk og er bygget ned i terrenget. Årsaken til dette er selvsagt at anlegget er designet for å gå i luften med minst mulige konsekvenser.

 

Dersom man som terrorist klarer å forville seg ut på Kollsnes med den hensikt å sprenge anlegget i luften har man med andre ord litt av en jobb foran seg. Man trenger mye folk og mye sprengstoff i tillegg til omfattende kjennskap til gassprosessering generelt og prosessanlegget spesielt.
Og dersom man lykkes, hva vil konsekvensene av et vellykket angrep være? Kald te i England og rå pølser i Tyskland inntil man får anlegget opp å gå igjen? Er det dette terrorister er villige til å satse liv og helse på å prøve å få til?
Sannsynligvis ikke.

 

Terrorister er kjent for å ønske å lamme samfunn ved å spre frykt, ikke ved å ødelegge lunsjen for folk.
Det finnes dermed utallige langt mer opplagte terrormål enn oljeinstallasjonene, mål som er enklere å ramme, som skaper mye større frykt og som er mye mer ødeleggende for Norge. Disse er det dessverre vanskeligere å beskytte seg mot ved hjelp av væpnede vakter, gjerder og bikkjer. Vi snakker om opplagte terrormål som 17. mai-toget, fisketorget, kjøpesentre, busser osv.
Og dersom man ser rundt seg i verden er det nettopp slike mål som rammes av terror.

 

Dermed fremstår oljeinstallasjonene som svært lite attraktive mål for eventuelle terrorister og man burde ikke begynne å bruke store ressurser på å sikre disse unødvendig.
Ressursene bør heller gå til tiltak som faktisk kan ha en effekt i å forhindre terrorisme i Norge, nemlig styrking av politi og etterretning. Dermed kan mulige terrorister oppdages og uskadeliggjøres før de får muligheten til å utføre terrorhandlinger på norsk jord.

Kommentarer