Reformer i PFU

Medienes etiske standard kommer stadig sterkere i fokus. Den utfordringen må vi ta.

Lørdagsrevyens romfolkreportasje 12. januar har skapt ny debatt om etikken i landets mediehus. NRK fremstilte det som nærmest uforståelig at en kvinne ble idømt fengselsstraff for menneskehandel, men utelot flere vesentlige momenter. Kvinnen ble bl.a. dømt for medvirkning til voldtekt av sin mindreårige datter.
Dagen etter kom ambulansesaken fra Sofienbergparken i Oslo i 2007 opp igjen i radioprogrammet Ekko. Her var feilen at ambulansesjåføren som ble kritisert for å ha opptrådt rasistisk, men senere frikjent, ikke fikk svare for seg.

I begge tilfellene har NRK beklaget, men i alle fall den første av sakene kommer nå opp for behandling i Pressens Faglige Utvalg (PFU).
De fleste mediehus klages inn for og blir dømt i PFU iblant, også BT. Det alvorlige for NRK er at statskanalen de siste årene er blitt dømt oftere i PFU enn alle de andre store til sammen.

Det er påfallende at NRK utmerker seg i negativ retning akkurat nå.
Andre mediehus har slitt med sviktende økonomi og nedbemanning. Journalistene må jobbe stadig mer for å fylle flatene, noe man kunne vente ville føre til flere feil. NRK nyter på sin side godt av stabile inntekter fra lisensen.

NRK seiler opp som en versting

Men: Selv om NRK er i spesielt hardt vær, angår diskusjonen om PFU oss alle. De siste årene har ordningen fått søkelyset på seg: Klagere mener den er for slapp. Forlagsmann og PR-rådgiver Anders Cappelen, som har hjulpet flere klagere med å føre saker i PFU, har foreslått to endringer:
Den ene er at medier som felles for presseetiske overtramp også ilegges en substansiell bot. I dag er den eneste straffen at dommen må offentliggjøres godt synlig av mediet. Det er et forslag vi er skeptiske til, først og fremst fordi dagens saksbehandling i PFU iblant kan være for tilfeldig og uforutsigbar til å kunne munne ut i bøtelegging. Forslaget må også veies opp mot faren for at en for streng justis kan kvele den utfordrende og kritiske journalistikken. Samfunnet vil tape hvis mediene blir for forsiktige.

Den andre endringen Cappelen foreslår, er at andre enn Norsk Presseforbund (NP) skal oppnevne allmennhetens representanter. I dag består PFU av fire mediefolk og tre andre, og alle syv oppnevnes av NP.
Det er et forslag det er verdt å diskutere, men det må i så fall være medlemmenes kunnskap og kompetanse som er det avgjørende kriteriet. Kravene til kompetanse er ikke godt nok ivaretatt i dagens PFU.

PFU-dommer gjelder ofte banale regelbrudd, som at angrepne parter ikke får samtidig tilsvar. Når selv en seriøs og sterk aktør som NRK ikke evner å lære av PFU-fellelser for slikt, viser det behovet for endringer.
Mediene har selv alt å vinne på å ta en aktiv del i denne diskusjonen, og vise åpenhet for gjennomtenkte endringer.

Tags: , , ,

Kommentarer