Antifa og intifada

 

Ivar Fjeld med boken «Den rødgrønne terrorøya»
Til høyre Anita Apelthun Sæle, tidligere stortingsrepresentant for KrF. (Foto: Håvard Bjelland, BT)

 
Ungdomsorganisasjoner på venstresiden støtter palestinerne i Midtøsten-konflikten. Sjokkert?

Journalist Ivar Fjeld fra Sotra har en fortid i AUF, og deltok i sommerleiren på Utøya i 1986 og 1987. Senere ble han kristen, Israel-venn og flittig blogger. I går la han frem en pamflett kalt «Den rødgrønne terrorøya”.

Omslaget viser en rose på en strand, og skal åpenbart føre våre tanker hen til 22. juli 2011.

Fjelds viktigste poeng er at Anders Behring Breivik ikke er den eneste terroristen som har vært på Utøya. I 2009 leide AUF nemlig ut øyen til Rød Ungdom, som så har samlet inn penger til Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP) der.

PFLP regnes som terroristorganisasjon av bl.a. USA og EU, men ikke av Norge.

Man kan mene det er galt av Rød Ungdom å gjøre slikt, men fortjener AUF kritikk for å leie ut til en lovlig organisasjon som samler inn penger til en annen lovlig organisasjon?
Det kan man også mene, men ettersom dette er Ivar Fjelds tyngste argument, kan man i tillegg mene at angrepet hans på AUF er noe tynt.

Hvem overraskes over at unge på venstresiden støtter palestinerne i Midtøsten, og at de mest radikale ungdommene støtter de mest radikale palestinerne?

Fjeld anfører videre at AUF har vennskapsforbindelser med ungdomsorganisasjonen til Fatah, der Yasser Arafat i sin tid var leder. Fatah er ”arabisk nasjonalistisk og antisionistisk”, sa Fjeld. Han pekte også på at AUF på en Utøya-leir opprettet et «Palestina», stengt inne bak en mur.

Slik deles partene inn i helter og skurker, mente Sotra-mannen, og med israelere som skurker. Fjelds spørsmål er om norske foreldre vil sende sine tenåringer til et slikt miljø.

Fjeld sa flere ganger at han ikke mente AUF hadde ansvaret for det som skjedde 22. juli.

Likevel skriver han at AUF «åpnet opp for en radikalisering av de politiske sommerleirene på Utøya», og at «ytterliggående ideologier ser på hverandre som legitime mål for politisk vold.»

Bokens billedmateriale inneholder ellers litt av hvert. På ett bilde vises en blond gutt med bar overkropp, maskert bak et palestinaskjerf. På capsen hans står det ”Antifa”.

I bildeteksten under skriver Fjeld: ”På denne capen har det stått ‘Intifada’”.

Det har det neppe. ”Antifa” er forkortelse for ”Antifascistisk aksjon”, et nettverk som har forgreininger i mange land.

Intifada er betegnelsen man bruker på perioder med palestinsk opprør mot Israel. Ungdommen på bildet støtter garantert intifada også, men det har aldri stått på luen hans.

”Denne boken er ikke minst ment som en hjelp til de Utøya-etterlatte og de som overlevde denne tragedien”, skriver Ivar Fjeld i forordet. Det kan vel hende at de nevnte føler de har fått bedre hjelp av andre.

Kommentarer