Ivar Fjeld

Ivar Fjeld med boken «Den rødgrønne terrorøya»
Til høyre Anita Apelthun Sæle, tidligere stortingsrepresentant for KrF.

Kommentarer