Støres liste

FOTO: Scanpix

Den relativt ferske helseministeren har vært på signingsferd på sykehusene landet rundt. Han har lyttet til hva både ansatte og pasienter vil ha. Gjett hva de skal få i valgåret 2013? Det de vil ha.

I en tale om sykehusene i forbindelse med de regionale helseforetakenes fellesmøte, kom helseminister  Jonas Gahr Støre med en liste på ti grep for bedre sykehus. En god del til legene, litt til sykepleierne – og skulle du ha sett – litt til oss pasienter også.

Selv Høyre og Fremskrittspartiet får det de vil: En tydelig motstander. Støre er helt klar på at det private ikke skal få en særlig større plass i norsk helsevesen. Det er det offentlige som skal prioritere ressursbruken. Fellesskapet, ikke etterspørselen, skal styre offentlig pengebruk på helse.

Helse segler opp som et sentralt debattema i valgkampen, og når det gjelder kommersielle aktørers rolle i helsevesenet er uenigheten mellom opposisjonen og dagens regjering særlig stor.

Støre brukte også tid på et annet sentralt politisk stridspunkt: Sykehusstrukturen. Han henvendte seg direkte til den opprørske periferien (Vest-, Midt- og Nord-Norge) da han argumenterte for hvorfor de regionale helseforetakene bør bestå: Alternativet til dagens struktur vil gi økt sentralisering.

Ett av Støres ti punkter, er at sykehusene heretter skal preges av en «heltidsskultur». Selv om det viser seg at de aller fleste sykepleiere i deltidsstilinger faktisk gjør det helt frivillig, er flere heltidsstillinger en av Sykepleierforbundets viktigste saker.

Men sykepleierne lar seg ikke forføre så lett. For andre punkter på Støres liste, som utvidete åpningstider på sykehusene, er mindre fordelaktig for sykehusansatte enn for pasienter. Han overlater til partene i arbeidslivet finne ut hvordan dette faktisk lar seg gjøre, og det spørs om de blir enige mens Støre fortsatt er helse-Norges øverste sjef. Selvsagt jobber verken leger eller sykepleiere utover vanlig arbeidstid uten å få godt betalt for det.

Nøyaktig som Legeforeningen bestilte, skrotes den utdaterte ordningen for fordeling av legestillinger. Det skal bli lettere for helseforetakene å ansette de legene som trengs. Økte ressurser for å betale for flere leger ble riktignok ikke nevnt, og Sykepleierforbundet påpeker at behovet for flere sykepleiere er like stort.

Støres tale svarte på mange av de av de aller største frustrasjonene som finnes på norske sykehus, inkludert rapporteringstyrrani og svak ledelse. At Legeforeningen har fått gjennomslag på svært mange punkter, er det i alle fall liten tvil om. Men selv om talen bærer et visst preg av valgkamp, er det positivt at den politiske ledelsen ser de samme problemene som de ansatte ser.

Spørsmålet er hvor lang tid det tar før problemene er løst, og naturlignok varierer det hvor konkrete forslagene til Støre er. For eksempel ønsker helseministeren seg en «mentalitetsendring» slik at den muligens noe overdrevne profesjonskrigen på sykehusene kan avsluttes. Når Støre sier at han «vil vurdere presise signaler for å få det til», vet vi at på dette punket kommer diskusjonene før resultatene.

Det eneste helseministeren går direkte hardt ut mot – bortsett fra opposisjonspolitikerne – er organiseringen av ledere i foretakene. Han refererte ansattes fortvilelse om at avstanden fra førstelinjen til de som tar beslutningene er stor: Lederne er mange, men ledelse er likevel fraværende. Dette griper inn i debatten om stedlig ledelse, som mange sykehusansatte lenge har ønsket seg tilbake. For om lederne skal å gå i gangene og støtte dem som går i ilden, som Støre mener gode ledere skal gjøre, må de nødvendigvis være fysisk tilstede.

 

 

 

 

Tags: , ,

Kommentarer