Gode tiltak smuldrer bort

Bergens Tidende har tidligere skrevet om drastiske budsjettkutt i Bufetat Region Vest. I går fikk vi denne henvendelsen til fylkeskontoret i Fellesorganisasjonen Hordaland:

 

Barn og familier ytterligere skades av byråkratenes manglende forståelse og nærhet til de som trenger gode tilbud fra barnevernet, skriver Kenneth Larsen. FOTO: SCANPIX


”Jeg leser med forferdelse at Bufetat Region Vest reduserer tjeneste tilbudet sitt kraftig. Jeg er tillitsvalgt i FO og jobber i en kommunal barneverntjeneste i en liten kommune i Hordaland. Med stor fortvilelse ser jeg at gode tiltak som barn og familier i vår kommune har hatt stor nytte av blir kuttet tvert. Tilbake står vi uten mulighet for å erstatte disse tilbudene.

Som barnevernsarbeidere flest er vi hardt presset på tid og arbeidsoppgaver med frister og ansvar. Det er for lite ressurser i kommunene til å kunne inngå i veiledning og kriseintervenering i enkelt familier.  Det tar tid å tilegne seg nye metoder og kompetanse på veiledningsmetodikk. I tillegg kan det by på utfordinger å skulle være saksbehandler og måtte ta vanskelige avgjørelser samtidig som man skal oppnå tillit nok hos familiene til å veilede dem til å bli bedre og mer kompetente foreldre.  For å få til gode veiledningstiltak trenger man tid og kompetanse. I en hektisk hverdag opplever mange barnevernsarbeidere å ha mangel på tid til å veilede inn i familier over en lengre periode. I tillegg er det så mange områder en barnevernsarbeider skal mestre at det ofte er vanskelig å ha nok spisskompetanse på veiledningsmetodikk med gode resultater å vise til. Slikt tar tid.

Kriseteamet i Bufetat taes vekk. Jeg hevder at kriseteamet har forhindret flere plasseringer i vår kommune. Kriseteamet i Bufetat består av kompetente og fleksible fagfolk med lang erfaring. De har kunnet starte opp i familier i en krisesituasjon innen en uke. Kriseteamet har gjort en veldig god jobb, ryddet opp og sortert. De skriver gode rapporter i etterkant og er med i møter og gir veiledning til barneverntjenesten om hva de tenker bør gjøres videre i sakene. Jeg kjenner til flere saker de siste to årene der plassering ble unngått ved hjelp av kriseteamet. Familiene meldte også tilbake at de var fornøyde med den jobben kriseteamet gjorde. Et lignende tilbud er det umulig for vår lille kommune å bygge opp.

Veiledningstilbudet til foreldre skal også reduseres til å gi opplæring til kommunens egne terapeuter. I vår kommune har vi ingen terapeuter, vi er avhengig av tjenester Bufetat kan tilby eller kjøpe tjenester privat. Våre saksbehandlere har heller ikke kapasitet til å lære seg denne metodikken og ta den i bruk i veiledning i familier over tid. Vår hverdag er presset nok som det er. Mange av våre familier har mottatt PMTO veiledning. Dette har vært et godt tilbud som har vært med å snu hverdagen for mange barn.

Mange av våre familier har i også gjennomgått COS og Marte Meo veiledning. De fleste har vært svært fornøyde med dette tilbudet. Det har vært viktig å ha flere metodikker å tilby våre familier da alle familier er unike og de færreste passer inn i standardiserte programmer.

Vi har erfart at mange fosterhjem sier opp og klarer ikke å stå i oppgaven over tid. Kompetent og god oppfølging kan forhindre dette. Vi prøver hos oss å følge opp våre fosterhjem etter beste evne da de gjør en unnværlig jobb for oss. Vi jobber etter generalistmodellen ved vårt kontor og har saker fra melding, undersøkelse, tiltak, forberedelse til Fylkesnemnd, evalueringer og oppfølging av unge i institusjon og fosterhjem. Det er ikke alltid tid nok tid til å følge opp fosterhjemmet i den grad de kunne trengt det. Bufetat har spilt en viktig rolle i individuell oppfølging av fosterhjem for å unngå brudd og nye plasseringer. Dette skal nå taes vekk. Det skal fokuseres mer på gruppe veiledning og rekruttering av fosterhjem.

Vår kommune har i stor grad benyttet seg av tilbudene som Bufetat nå vil ta vekk. Det er med tungt hjerte jeg ser at gode tilbud for våre barn og familier blir revet vekk. Flinke folk slutter og gode tiltak smuldrer vekk. Jeg trodde vi jobbet sammen for et bedre barnevern?”

Regionledelsen i Bufetat Vest uttaler at de må kutte 150 millioner i år, og må derfor nedlegge tilbud som ikke er lovpålagt. Derfor kuttes ”over natten” de nevnte kriseteamene. Uten at noen har ansvar for konsekvensene? Nei, det ansvaret har Bufetat! Lovpålagt eller ikke – dette er tilbud som er iverksatt fordi de faktisk bidrar til å gi hjelp til barn og familier i en utsatt og vanskelig livssituasjon – de er til barns beste! Og det er Bufetat sitt ansvar at en ikke gir mulighet for å finne andre løsninger for disse barna. Det er også Bufetat sitt ansvar at de ikke gir ansvarlige kommuner anledning til å etablere alternative tilbud. Dersom endringene hadde skjedd over tid, ville mulighetene vært til stede for det.

Gå i dialog med kommuner her i vest – finn en løsning som gjør at ikke barn og familier ytterligere skades

Vi må nå sterkt oppfordre ansvarlig minister Inga Marte Thorkildsen: gå i dialog med kommuner her i vest – finn en løsning som gjør at ikke barn og familier ytterligere skades av byråkratenes manglende forståelse og nærhet til de som trenger gode tilbud fra barnevernet.

 

Tags:

Kommentarer