Vitne til menneskelige tragedier

Som dekan ved UiB, som beboer på Møhlenpris og ikke minst som engasjert samfunnsmedlem, er jeg fortvilet.

Rett ved siden av kollokviegrupper, forelesninger og arbeidsplasser utspiller det seg menneskelige tragedier, skriver Olsen.

«De forsvinner ikke om man rydder parken. I dag har de tatt i bruk hele Nygårdshøyden». Slik beskriver Terje Reigstad, brann og sikkerhetsansvarlig ved Universitetet i Bergen, situasjonen til Bergens Tidende 25. november i fjor.

Rett ved siden av kollokviegrupper, forelesninger og arbeidsplasser utspiller det seg menneskelige tragedier. Det har det gjort så altfor lenge. Som dekan ved en av parkens nærmeste naboer, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, beboer på Møhlenpris og ikke minst som engasjert samfunnsmedlem er jeg fortvilet over at vi ikke har klart å gjøre noe med de uverdige forholdene. Den åpne russcenen er fremfor alt uverdig for de rusavhengige, men også et problem for studenter, ansatte og beboere.

Studenter og ansatte føler seg utrygge. Rusmiljøet på Nygårdshøyden er noe av det første som møter nye studenter ved semesterstart.   Politisk ledelse i kommunen har signalisert at det denne våren vil bli satt ned en ressursgruppe med aktører tilhørende Nygårdshøyden, inkludert universitetet. Dette er svært positivt, og vi som universitet bør gi deltakelse i dette arbeidet høy prioritet. Dialog mellom kommunen, universitetet, velforeninger, politiet og brukerorganisasjoner vil forhåpentligvis bidra til å skape felles forståelse, og ikke minst nye ideer og tilnærminger til vår alles utfordring.
Universitetet bør by på seg selv gjennom kunnskap og kompetanse på en rekke fagområder. Hos oss finnes ekspertise og fagkunnskap om rus og avhengighet, og om hvilke tiltak som fungerer for svakerestilte grupper.  Vi har ikke nødvendigvis løsningene, men kompetanse som kan bidra til løsningene.

En av diskusjonene vi må ta er hvorvidt det både er mer verdig og fornuftig at rusavhengige tilbys brukerrom, slik Stoltenbergutvalget også påpeker. Altfor ofte ser vi at universitetets lokaler blir brukt som tilfeldige brukerrom. Det er ikke holdbart. En rekke byer har brukerrom med kompetent helsepersonell til stede. Mulige tiltak er mange, og universitets fagkompetanse kan bidra til at de gode løsningene velges.

Tags:

Kommentarer