Stormannsgalskap

Det får være grenser for hvilke ødeleggende statussymboler som blir bygget i fjordene våre.

 

Gigantomani i politikken er dessverre ikke uvanlig. I Miljøvernforbundet har vi i våre 20 år gått gjennom samferdselsprosjekter med et kritisk søkelys her i regionen. Men det får være grenser for hvor dyre og ødeleggende statussymboler som kan bygges i fjordene våre.

Samtidig som yrkessjåfører klager over press for ikke å overholde hviletidene de er lovpålagt, så har politikere med markeringsbehov funnet ut at de vil lage en ferjefri vei gjennom hele vestlandskysten. I en landsdel hvor næringslivet går for fullt har en rekke politikere merkelig nok fått det for seg at vi må ha veiforbindelse uten ferjer langs hele kysten. Denne gigantomanien skjer samtidig som at veinettet forfaller!

Det får være grenser for hvor dyre og ødeleggende statussymboler som kan bygges i fjordene våre.

På Os er det i senere år investert tresifrede millionbeløp i ny ferjekai med gassferjer og noen år etterpå foreslås det å lage bro i stedet? En ting er de gigantiske kostnadene, men senere kommer også vedlikeholdsutgiftene snikende med de nye gigantomoni-prosjektene.

Nylig skrev Bergens Tidende at riksveiene som fylkene overtok ansvaret for i 2010 har et vedlikeholdsetterslep på hele 40 milliarder kr. Det kan være grunn til å tro at anslaget fra 2009 for Hordaland på et behov for 3,8 milliarder til å rette opp vedlikeholdsetterslepet er en kraftig undervurdering, som bør revideres til det dobbelte som landsgjennomsnittet.

Tunneler og broer har langt høyere vedlikeholdskostnader enn ordinær vei. De første årene etter at de er bygget er vedlikeholdskostnadene ikke all verden. Men så begynner de å øke. Det er derfor godgrunn til å være veldig skeptisk til kostnadsanalysene på slike prosjekter. Allerede med det vi har bygget av broer og tunneler de siste tiårene har vi mer enn nok av framtidige vedlikeholdskostnader.

En ny gigantbro over Bjørnefjorden er det aller siste vi trenger om vi skal ha farbar vei, skoler i god stand og penger igjen til eldre og andre pleietrengende. Vi har allerede fått en forsmak på dette her i Hordaland. Økonomiplanen for perioden 2012 til og med 2015 til Hordaland fylkeskommune er ganske avslørende. I slutten av perioden blir det nedskjæringer i driftsbudsjettet.

I tillegg blir miljøskadene ved utbygging og trafikkvekst alltid undervurdert i veiprosjekter. Siden veiprosjektene gjennomgående delfinansieres med bompenger, så blir også myndighetene avhengige av trafikkveksten. Med reduserte driftsbudsjetter er det også grunn til å tro at kollektivtrafikktilbudet blir forverret. Skulle vi få et velfungerende kollektivtrafikktilbud vil det jo også ødelegge finansieringsgrunnlaget.

Hvorfor denne iveren etter å gjøre kysten ferjefri?

Istedenfor slik dyr gigantomani for kystpendlere burde våre politikere heller sørge for å gjøre ferjene gratis og forbedre kollektivtrafikktilbudet. Det er all grunn til å tro at det vil koste en brøkdel å gi gratis ferje istedenfor ferjefri Vestlandskyst. I Sverige har de allerede gjort dette. Hvorfor denne iveren etter å gjøre kysten ferjefri? Er ikke fjordene, fjellene og alle øyene langs norskekysten det som gjør den til noe helt unikt og fantastisk?

La oss beholde fergene slik at vi også i framtiden alle kan få en pause. I fergen kan vi nyte vårt fremdeles flotte fjordlandskap, slappe av og prate med andre mens båten kjører oss på vei mot reisemålet. Hvorfor i all verden skal vi ødelegge fjordene for å legge ned ferjene?

 

Tags: ,

Kommentarer