Uforglemmelig hemmelig

FOTO: TOR HØVIK

Det er ikke skadelig for noen at aksjonæravtalen om kinosalget nå er avslørt. Byrådet får neppe medalje for sin omgang med offentlighetsloven.  

Det var nesten som et spionfilmmanus. Akkurat da Rødts bystyrerepresentant Torstein Dahle i rebelsk ånd skulle starte pressekonferansen og offentliggjøre den hemmelige kinoavtalen, lente Haakon Thuestad (H) seg tungt på lysbryteren, og la møterommet i mørke. Thuestad er politisk rådgiver for byrådsleder Monica Mæland.
Bedre dramaturgisk effekt rundt dagens store «avsløring» kunne man knapt ønske seg. Byrådet har bøyd seg baklengs for å holde avtalen om salget av Bergen kino hemmelig, og både byrådsleder Mæland og finansbyråd Liv Røssland har forsvart avgjørelsen med formalia og hensyn til SF Kinos forretningsdrift.
Nå var helt sikkert Thuestads lyseslukking en hverdagstabbe, og ikke en diskret sabotasje. Men den ble etter hvert en symbolsk understreking av at byrådets forhold til åpenhet og offentlighetsloven fremstår som mer og mer dunkelt.

Forholdet nærmer også det parodiske, i og med at Dahle selv kunne informere pressen om at ordfører og Mælands partifelle Trude Drevland nå skal vurdere hvilke deler av den hemmelige avtalen som kan offentliggjøres.
Mindre parodisk blir ikke hemmeligholdet av at kjøperen SF Kino AS selv skal sende ut en sladdet versjon av avtalen.
Plutselig står byrådet i Bergen mutters alene om å mene at hele avtalen skal holdes hemmelig. Det er mildt sagt en spesiell situasjon, for et byråd som fra før av har en tynn CV når det gjelder raushet og åpenhet med offentligheten og mediene.
Når støvet etter kinosalget har lagt seg, bør byrådet ta en alvorlig runde med seg selv om sitt forhold til informasjonsflyt og offentlighetsprinsippet.

I denne saken er det servilitet overfor kjøperen som gjorde at byrådet landet på fullt hemmelighold. SF Kino ville ha en lukket prosess, og de fikk det. «Dette handler om å ivareta en privat aktør som har sterkt ønske om dette», var byråd Liv Røsslands forsvar, gjengitt her i BT.
Hennes omsorg er malplassert. Byrådens lojalitet skal ligge hos byens befolkning, bystyret og kulturpolitikken, ikke hos en avtalepartner som utelukkende har kommersielle motiver for sitt oppkjøp. Salget av Bergen kino handler om eierskapet til en av byens største kulturinstitusjoner, ikke om avhending av en pølsefabrikk. Saken er ladet av historie og verdispørsmål, den dreier seg ikke utelukkende om overføring av penger.
Dette er også Torstein Dahles poeng: Det er bystyrets organer som skal avgjøre om en avtale mellom kommunen og en privat aktør skal holdes hemmelig. Ikke avtalepartnerne selv.

Byrådens lojalitet skal ligge hos byens befolkning

Etter å ha lest avtalen, er det vanskelig å se SF Kinos behov for hemmelighold. Her er ingen bomber, skjulte paragrafer, utbyttekrav eller transaksjoner som ikke tåler dagens lys, eller faktorer som kan svekke SF Kinos konkurranseevne.
Det aller meste av innholdet og vedtektene er kjent fra før, salgsprisen er kjent, salget av Magnus Barfot-bygget og husleiekravet på syv millioner kroner er kjent, og vi vet at eierne skal kunne ta ut 50 prosent av overskuddet.
Filmfestivalen BIFF skal opprettholdes i sin nåværende form, og Bergen kommune sikres formannsvervet i styret, og dermed også stemmeovervekt.
At alt dette nå ligger i aksjonæravtalen, gjør at det er fremtidige politiske regimer får mindre innflytelse på kinopolitikken i Bergen. Det er synd, men det er heller ikke overraskende kunnskap.

Dagens lille åpenhetsopprør er interessant, fordi det gjør spørsmålet om lojalitet så synlig. Selv om Rødt har sine klare politiske motiver for å blåse avtalen, er det vanskelig å avfeie det som kampanje eller sutring over en avtale som alle vet vil bli vedtatt.
Det viktigste er at informasjonen er tilgjengelig for alle som vil delta i debatt om en så viktig kulturpolitisk sak. Hemmelighold vil uvegerlig bli tolket som forsøk på å kneble diskusjon og ordskifte.
Derfor kunne både Arbeiderpartiet, SV og andre partier ha sittet ved siden av Torstein Dahle under pressekonferansen, for å markere at grensen for hemmelighold er nådd, og at alle aspekter av saken bør bli debattert. Byrådet bør holde seg unna lysbryteren.

Tags: ,

Kommentarer