Trafikktragedier på E39

Kjære Birthe Stenhjem, ditt innlegg i BT 22. februar gjorde sterkt inntrykk.  

Birthe Stenhjem og Edvin Bratli mistet datteren Mari i en møteulykke på E39. Stenhjem har skrevet innlegg mot samferdselspolitikerne på Hordalandsbenken. Foto: Roar Christiansen

Les også:

Vi har ingen å miste

Jeg er skuffet, Erna Solberg

På grunn av vinterferien fikk jeg ikke lest kronikken din før nå. Svaret på ditt  spørsmål er et klart «nei». Vi har ikke flere å miste.

De fleste politikere er enige om behovet for trygge veier og man jobber mot dette målet på ulike måter. Høyre har satttrafikksikkerhet høyt på vår prioritetsliste – og det betyr også at vi prioriterer en trafikksikker E39. Vår nullvisjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadet som følge av dårlig veistandard. Et av tiltakene vil være å senke terskelen for hvilke veier som skal utrustes med midtrekkverk. 

Den langsiktige målsetningen er å bygge midtrekkverk påstrekninger hvor det kjører mer enn 4000 biler i døgnet. Statens vegvesen har regnet på konsekvensene av ågjøre nettopp dette. De mener at man hvert år vil kunne få 65-70 færre drepte eller hardt skadde på norske veier. Midtrekkverk redder liv. I tillegg vil Høyre satse mer påflerfeltsveier der det er større trafikk. Veier med tre felt kan for eksempel være en praktisk løsning som gir god sikkerhet og fremkommelighet.

Jeg mener at vi må sørge for at de veiene vi har i dag blirskikkelig brøytet og strødd. Derfor må vi sikre at Statens vegvesen har en streng oppfølging av de veientreprenørene som utfører disse oppgavene.

 For meg handler trafikksikkerhet om mennesker.

Som allerede nevnt er utbygging av E39 er et prioritert prosjekt for Høyre. Det er riktig – både fra et menneskelig perspektiv og fra et samfunnsøkonomisk perspektiv – å investere i en vei brukes av mange mennesker hver eneste dag og som utgjør en ryggrad for regionen vår. Det gjenstår å se hvor godt Hordaland kommer ut av Nasjonal transportplan når denne blir lansert av regjeringen etter påske. Det er slett ikke sikkert E39 i vårt fylke kommer høyt opp på regjeringens liste, og hele Høyre kommer til å følge nøye med når denne planen legges frem. Det blir viktig at man bruker nye utbyggingsmetoder som gjør at vi raskere kan få realisert veien.

For meg handler trafikksikkerhet om mennesker. Hver eneste dag ferdes tusenvis av hordalendinger på veiene våre. Måletmå være at alle skal komme raskt frem og trygt hjem, uansett om man bor i Bergen, Os eller Sveio. Da er det behov for en sterkere satsing på samferdsel og det vil jeg arbeide for i årene som kommer.

Tags: ,

Kommentarer