Warloe opererer med et smalt kvalitetsbegrep


Bergen er både et selvstendig kraftsentrum og et korrektiv og en positiv utfordrer til kulturlivet i Oslo, og andre steder.

Og like viktig: Bergen har institusjoner og miljøer som kanskje er våre mest internasjonale spydspisser av dem alle; formidable Festspillene i Bergen og ambisiøse Bergen Kunsthall er to eksempler. Begge har vært budsjettvinnere de siste årene.

Festspillene får, med rette, mest av alle knutepunktfestivaler i landet. Bergen Kunsthall lå inne med 100.000 kroner i økning i den borgerlige regjeringens 2006-budsjett, men fikk i stedet 1,2 millioner av oss. Siden da har vi økt tilskuddet med i snitt en million kroner i året.

Samtidig er det klart at kulturlivet i Bergen – som mange andre steder – også har godt begrunnede prosjekter som trenger mer offentlig støtte for å gjennomføres.
Blant annet har Den Nationale Scene behov for oppgradering av bygningsmassen og Grieghallen trenger en omfattende rehabilitering for å være en storstue hele Norge kan være stolt av.

Vi har derfor signalisert vilje til å øke driftstilskuddet til Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera slik at de kan betale økt husleie i Grieghallen tilsvarende kostnaden ved et lån på 78,2 mill kroner. Dette er penger som trengs.

Men det er ikke nok. Bergen skal få mer. Her blir det vanskelig for Warloe. Høyre har sagt at de gjerne danner regjering med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har foreslått i sitt alternative budsjett at de vil kutte kulturkronene med 1,5 milliarder kroner. Alle regjeringsplattformer er gjenstand for forhandlinger. Men Fremskrittspartiet mener prinsipielt at «Kulturlivet i større grad kan og bør finansiere seg selv».

Men det er ikke nok. Bergen skal få mer.

Det innebærer kutt. At Høyre, som tar mål av seg å være et kulturparti, er komfortable med å regjere med noen som vil insistere på så store kulturkutt, er forstemmende. Høyre kan ikke levere på ambisjonene sine. Det kan og vil vår regjering.

Men Warloe viser også med innlegget sitt at han operer med et smalt kvalitetsbegrep. Vår regjering tenker heller som toppidrettsutøverne: Kvalitet krever trening. Noen ganger er det en uventet utøver (her: et kulturelt miljø), som etter å ha trent, vokst og vist seg frem, kan bryte overraskende gjennom.

Vi vil både sette av penger til de opplagte driverne, regionsentraene, de som kan løfte et helt område gjennom sin kulturelle kraft: Storbyer som Bergen, Stavanger og Trondheim som løfter hele sin region. Men vår regjering vet også at det er de uventede stemmene, som kan snu opp ned på status quo.

Warloe tror dette er «distriktspolitikk». Men å tørre å satse bredt, i tillegg til storbyene, er også god kulturpolitikk. Kvalitet utvikles og drives fremover når ulike stemmer og miljøer får brynt seg på hverandre.

Warloe er også litt skremt av tanken på et sterkt embetsverk i kulturdepartementet. Å bli skremt av dette er en øvelse jeg overlater til statsråder med dårlig selvtillit. I stedet er min erfaring at man ved å gi respekt, får respekt, også fra fagfolk.

Etter åtte år og med fem milliarder kroner mer til kulturlivet er vår regjering klare for å meisle ut et nytt Kulturløft. Jeg reiser til alle landets fylker for å få innspill. Vi går inn i dette med en klar visjon, nemlig at et levende kulturliv er forutsetningen for et levende demokrati. I dette lyset er det naturlig at flere kulturelle tyngdepunkter gis plass i et Kulturløft 3.

Den 23. mai kommer jeg til Bergen for å diskutere med og lytte til Bergens og Hordalands kulturliv. De vet at de kommer til å møte en statsråd som ikke snakker dem etter munnen.
Jeg vet at jeg kommer til å møte et kulturliv med kraft og kompetanse.

I denne brytningen skaper vi det neste store Kulturløftet, for hele landet, og med Bergen som en viktig drivkraft. Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) er ikke sikker på om han blir forstått når han sier at han vil be om penger for kvalitet, ikke fordi det er Bergen. Han blir forstått.

I denne brytningen skaper vi det neste store Kulturløftet, for hele landet, og med Bergen som en viktig drivkraft.

 

LES BTS INTERVJU MED HADIA TAJIK

Tags:

Kommentarer