Arkiv | 22. juli RSS-strøm for denne seksjonen

Ikke mer overvåking

Et flertall i befolkningen ønsker mer overvåking etter 22. juli-terroren. Det ønsket bør ikke imøtekommes. En fersk undersøkelse viser at over 70 prosent av det norske folk ønsker at myndighetene skal kunne føre sterkere kontroll med innbyggerne for å bekjempe kriminalitet. Dermed vet myndighetene at de – dersom de skulle ønske det – har opinionens […] LES MER

Løs kanon på dekk

Statsministeren lignet en landsfader, men så kom Gjørv-rapporten. Om noen burde vært forberedt på kritikk, så var det ham, skriver Morten Strøksnes. De fleste kjenner uttrykket «løs kanon på dekk». Det stammer fra de store seilskutenes glanstid, da også enorme krigsskip ble bygget av tømmer. Langs sidene hadde man flere tonn tunge kanoner, ofte både […] LES MER

Når nøden er størst …

Arbeidet med det nye nødnettet må komme under sterk kontroll før det havarerer. I løpet av 2015 skal Norge ha fått et fullt utbygd nødnett, et digitalt og avlyttingssikkert samband som vil gjøre det mulig for politi, brann- og helseetater å kommunisere direkte med hverandre i krise- eller terrorsituasjoner. Det var i hvert fall intensjonen, […] LES MER

Meningsløst hemmelighold

Sentrale politikeres og embetsmenns redegjørelser for 22. juli-kommisjonen bør ikke unntas offentlighet. Riksarkivet har bestemt at sentrale, ansvarlige politikeres og embetsmenns redegjørelser om 22. juli og beredskapsarbeidet før den tid, skal holdes hemmelig. Dette er helt uholdbart og grensende til misbruk av offentleglova. Som ankeinstans må Kulturdepartementet omgjøre denne beslutningen, i tråd med løftet om […] LES MER

Systemforsvarerne

22. juli-kommisjonen har avdekket systematisk ansvarspulverisering i statsforvaltningen. Viktig informasjon om hva som skjer internt i ulike statsetater, og hvordan vedtatt politikk blir utøvet – eller ikke utøvet – undertrykkes og forties, både i forvaltningen og i regjeringsapparatet. Å få bukt med denne ukulturen er en av de viktigste oppgavene for Jens Stoltenberg og hans […] LES MER

Harde fakta

Det offentlige er blitt et fragmentert modernistisk kunstverk som ingen skjønner eller kontrollerer, skriver Morten Strøksnes. Statsminister Jens Stoltenberg stjal det meste av oppmerksomheten under Stortingets høring tirsdag. Han hadde ansvaret for beredskapen, gjorde nesten ingenting før det var for sent, beklager dette, men har lært, så nå skal alt bli bra. Stoltenberg har de […] LES MER

Høyt spill om tillit

Et krav om riksrett mot Knut Storberget eller andre kan ødelegge det nødvendige politiske oppgjøret om 22. juli. Fremskrittspartiets leder Siv Jensen åpner for riksrettssak mot tidligere justisminister Knut Storberget. Hun mener han har feilinformert Stortinget om 22. juli på en måte som kan gjøre det rett å reise en slik sak. Riksrett er en […] LES MER

De jobber med saken

Jens Stoltenberg beklaget i går, men han har ikke sluttet å være seg selv. Det passet godt at Trine Skei Grande, som leder av Stortingets minste parti, var sist ute i gårsdagens oppvarmingsdebatt om 22. juli-kommisjonens innstilling. Hun oppsummerte to av debattens hovedpoenger ved å si at statsministeren ”er flink til å sette igang ting, […] LES MER

Redelig straff

Det er neppe klokt å innføre livstid som straff i Norge, men vi tåler en diskusjon om saken. Arbeiderpartiets Roger Ingebrigtsen ønsker å åpne for at ekstreme forbrytelser kan straffes med livsvarig fengsel. Ingebrigtsen er statssekretær i Forsvarsdepartementet og medlem av partiets programkomité. Sistnevntes leder, Helga Pedersen, sier forslaget skal diskuteres grundig. Et sentralt siktemål […] LES MER

Usminka og ærleg

Finn Tokvam skriv om alle steinane som er snudd på bordet, og meir openheit og demokrati. Og sånt. Det viktigaste no er å få ting på bordet. Alt skal på bordet. Særleg korta. Dei skal på bordet. Alle korta. Usminka og ærleg. Opp på bordet med dei. Fram i lyset med dei. Deretter skal vi […] LES MER