Arkiv | Bergen RSS-strøm for denne seksjonen

Trengsel på Torget

Uteservering har overteke store delar av fortauet langs Torget. For mange fotgjengarar er det utriveleg nok å passera tett inntil gjerda som skulle avgrensa ølkonsumet. At fleire etablissement i tillegg ulovleg har okkupert større deler av fortauet, viser kor liten respekt dei har for Bergen kommune og fellesskapets interesser. For byrådet bør det vera pinleg […] LES MER

Bygarasje under vann

Byrådet bør legge opp til kortest mulig behandlingstid for å få erstattet Bygarasjen med et parkeringsanlegg under Smålungeren. Parkering under vann i Smålungeren kan bli en lykkelig løsning for bysamfunnet. Smålungeren er stor nok til å romme et høyt antall biler, samtidig som fuglelivet kan beholdes. Og riving av den nåværende Bygarasjen gir mulighet til […] LES MER

Telavåg 26. april 1942

Ryktene gikk – noe forferdelig hadde hendt. Tyske politisjefer var drept av norske agenter. Tyskerne skulle ta fryktelig hevn.     De offisielle meldingene kom. To norske Secret Service agenter var avslørt et sted på Vestlandet. Under pågripelsen var sjefer i det tyske sikkerhetspoliti i Bergen drept og såret: SS-hauptsturmführer Gerhard Berns og SS-sturmführer Henry […] LES MER

Fjellets tale

Er det lov å banne på Blåmanen? Absolutt, sier jeg. Store fjell, raust med frisk luft og himmel høyt der over hodet gjør noe med språk, tanke og vurderingskraft. Ta for eksempel den berømte østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein, som satt en periode isolert inne i Skjolden i Sogn, og var med på å påvirke retningen […] LES MER

Vi må sjå på det reelle underskotet

Eg vil ikkje gå til åtak på byrådet, men skriv for å synleggjere utfordringar Bergen kommune står framfor, uansett leiing. Det er rekneskapsteknisk korrekt at driftsrekneskapen er i balanse. Men byrådet fortel ikkje om dei rekningane dei har utsett. Fylkesmannen åtvarar mot auka låneopptak (bt.no. 11. april). Bergen kommune har ei bokført gjeld på 10 […] LES MER

Havnevesen i tillitskrise

Nå må Havnevesenet gripe fatt i problemene sine, ikke bare prøve å sminke dem. I løpet av to år har Bergen og Omland havnevesen (BOH) hatt ikke mindre enn syv direktører. Noen har bare vært innom som «overgangsskikkelser», andre har fått langt kortere tjenestetid enn forutsatt, som følge av ulike uregelmessigheter. All den uroen som […] LES MER