Arkiv | Religion/livssyn RSS-strøm for denne seksjonen

Fremtidsrettet bryllupspolitikk

Ekteskapet er en juridisk kontrakt som bør inngås under oppsyn av staten, ikke høyere makter. I sin religionspolitiske utredning «Det livssynsåpne samfunn», foreslår det statlig oppnevnte Stålsett-utvalget en rekke tiltak som vil svekke Den norske kirkes posisjon. Et av de mer kontroversielle er å frata kirken, og øvrige trossamfunn, vigselsretten. Det innebærer at alle som […] LES MER

Det er en kvinne inni

Et religiøst krav om at kvinner må dekke seg til er provoserende. Men kvinnen inni hijaben bør vi klare å behandle som folk. Det var like greit at en ny debatt om hijab i politiet ble avblåst før den begynte. Som samfunn er vi åpenbart ikke klare. Vi er kanskje en litt umoden innvandringsnasjon. Selv […] LES MER

En statsavhengig folkekirke

Det er mange kloke tanker i forslagene fra Tros – og livssynsutvalget. Men flertallet har i altfor liten grad tenkt prinsipielt. I går presenterte Tros- og livssynsutvalget, som har vært ledet av Sturla J. Stålsett, sine konklusjoner. De er ikke spesielt overraskende, men noen av dem vil vekke strid. Til grunn for drøftingene i utvalget […] LES MER

Tro og overtro

For Janne Haaland Matlary er det ”fundamental forskjell” på kristendom og annen tro. Kanskje er det sant, men da må hun argumentere. Vi har de siste dagene kunnet følge en nokså hissig debatt mellom professor Janne Haaland Matlary (UiO) og helseminister Jonas Gahr Støre. Matlarys kronikk i Dagens Næringsliv nyttårsaften åpnet det hele. Den var […] LES MER

Ap-suget sliter på SV

SV lekker som kjent velgere til Ap så det står etter. Vil også en tidligere partileder slå følge? Når Erik Solheim, SVs leder fra 1987 til 1997, nå lufter tanken om å gå over til Arbeiderpartiet, er det både spesielt og ikke spesielt. Alle partier opplever iblant at fremtredende tillitsvalgte forsvinner over til konkurrenter. Norgesrekorden […] LES MER

Ekstrem moderasjon. Nå!

Det finnes én type ekstremisme som er av det gode. «Age of Extremes», «Ekstremismens tidsalder», er tittelen på Eric Hobsbawms uovertrufne historieverk om «det korte 20. århundre», fra 1914 til 1991. Tittelen er egentlig selvforklarende. I tiden fra utbruddet av første verdenskrig til Sovjetunionens oppløsning var Europa arnested for to av de grusomste krigene i […] LES MER

Politikk i det nye Norge

Norge forandrer seg raskt: Se opp for politikere på stemmefiske blant eldre, innvandrere og byboere. USA-valget var rikt på politisk lærdom, blant annet denne: At Republikanerne har store problemer med å nå kvinnene, ungdommen og ulike etniske minoriteter. Med klart overtak blant grupper som vokser raskt i det amerikanske samfunnet, som de spansktalende velgerne, kan […] LES MER

For flagg og fedreland

Asle Toje mener samling om nasjonalstaten er eneste løsning på problemene innvandringen skaper. – I boken din om Europas problemer i dag tar du utgangspunkt i den franske politiske teoretikeren Alexis de Tocqueville (1805-1859) og hans skepsis til utslagene av den franske revolusjonen (1789). Hvorfor? – Revolusjonens slagord var ”frihet, likhet og brorskap”. Bedre grunnprinsipper […] LES MER

Ett steg videre

Du fornærmer av og til meg, og jeg deg. Vi må leve med det. Igjen er mange muslimer – også i Europa – i opprør mot en meningsytring, denne gangen en banal film laget i USA av koptiske kristne med egyptisk bakgrunn. Ambassader raseres, «Vesten» forbannes. Dermed er vi igjen i sving med den kanskje […] LES MER

– Dropp multikulturalismen

Vi bør heller snakke om frihet og mangfold, mener Timothy Garton Ash, professor i europeisk historie ved Universitetet i Oxford. – Du er i Oslo for å snakke på en konferanse om multikulturalisme. Jeg blir stadig mer forvirret av dette ordet. – Jeg også. Folk legger helt ulike ting i multikulturalisme. Snakker vi om en sosial […] LES MER