Nøkkelord arkiver: Anders Behring Breivik

Barnets forstenede smerte

 Aage Storm Borcgrevinks forklaringshypoteser samsvarer godt med eksisterende kunnskap om betydningen  mishandling fra omsorgsfigurer har for barns utvikling. Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt Borchgrevinks offentliggjøring av taushetsbelagt material i boken «En norsk tragedie» er etisk betenkelig eller ei. Under enhver annen omstendighet ville jeg ment at det er grovt uetisk å offentliggjøre en […] LES MER

Guten frå Nedre Silkestrå

Aage Storm Borchgrevink har skrive den boka som måtte skrivast om Anders Behring Breivik: Sterk, opprivande og medfølande. Anders Behring Breiviks barndom kunne ikkje liggje i mørket i jakta etter å skjøne det uskjønelege. Når alle steinar skulle snuast, kunne ikkje grunnsteinen forbli urørt: Barnet Anders måtte få lys på seg – og med det […] LES MER

En klok og selvstendig dom

En selvstendig tingrett har truffet en avgjørelse som godt tåler å bli stående. Med lovens strengeste straff – forvaring med tidsramme på 21 år og minstetid 10 år – har Oslo tingrett avsagt en enstemmig dom i massedrapssaken som alle bør kunne leve med. Også påtalemyndigheten, som allerede har meddelt at det ikke er aktuelt […] LES MER

Dommens dag

Kan sjelefreden senke seg nå? Det er en helt særegen stemning når du sitter og venter på en historisk kunngjøring. Også her i Bergen, foran storskjermene i den stumme rettssalen i Bergen tingretts åttende etasje, var det pulsbankende forventning klokken ti i dag. «Anders Behring Breivik dømmes til forvaring. Dommen er enstemmig», sa dommer Elisabeth […] LES MER

Vilkårlig kringkasting

Inkonsekvent prosessledelse og svake begrunnelser i Breivik-saken har skapt unødig mistenkeliggjøring.   Fredag ble bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stanset av dommer Wenche Elizabeth Arntzen i sitt forsøk på å stille kritiske spørsmål til politiets håndtering av massakren på Utøya. Samme dag avsa Oslo tingrett en ny beslutning om hvilke av Breivik-sakens vitner og sakkyndige som […] LES MER

Nei til Lex Breivik

At frykten for en enkeltperson fører til overilte lovforslag er et hån mot rettsstaten. I begynnelsen av mars sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et lovforslag om å skjerpe og utvide sikkerhetstiltakene i landets regionale sikkerhetsavdelinger, blant annet ved å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Den formelle begrunnelsen er samfunnsvern og sikkerhet for pasienter […] LES MER