Nøkkelord arkiver: ap

Det haster ikke med Lofoten

Arbeiderpartiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er greit som programformulering, men i praksis bør det gås frem med stor varsomhet. Naturvernforbundet er i harnisk. Bellona protesterer heftig. Silje Lundberg i Natur og Ungdom er opprørt. Grunnen er offentliggjørelsen av Arbeiderpartiets programarbeid, der et overveldende flertall i programkomiteen ønsker å konsekvensutrede […] LES MER

Minas lille verden

Mina Gerhardsen hadde sjansen til å stoppe opp, reflektere og ta selvkritikk. Hun strøk med glans.   Store deler av norsk presse har siden 1969 mottatt statlig støtte. Vedtaket om denne støtten ble fattet som hastesak da den første bølgen med avisdød skyllet inn over Norge, til stor bekymring for de partiene som så sin […] LES MER

Det norske politokratiet

Fremskrittspartiet havner kanskje i regjering. Men makt over statsbyråkratiet får de aldri. Våren 2000 var jeg som ung UD-aspirant på rundtur i de endeløse korridorene på Victoria Terrasse. Jeg skulle sendes til Chile som ambassadesekretær, og ville hente råd fra andre diplomater som hadde vært stasjonert i Santiago. Blant dem var Hans Jacob Frydenlund, sønn […] LES MER

De kan returnere, men nekter

Personer som får avslag på sin asylsøknad, skal reise hjem. De som ikke gjør det, er returnektere og selv ansvarlig for sin situasjon. Det pågår for tiden en kampanje for at vi skal gi opphold til de såkalte papirløse. I tillegg har bystyret i både Trondheim, Stavanger og Bergen foreslått at personer uten lovlig opphold […] LES MER

LO i regjering

«Mer demokrati», sier statsminister Jens Stoltenberg. Og lar fagbevegelsen styre. Fredag la regjeringen frem sin stortingsmelding om det norske arbeidslivet. Den ble som ventet et nederlag for alle som er opptatt av nye og mer fleksible turnusordninger i omsorgssektoren, og som mener at Arbeidsmiljøloven ikke skal være hogget i granitt. Men LO jublet, av den […] LES MER