Nøkkelord arkiver: asylbarn

Nathans seier

  Nathan har rett, Utlendingsnemda tar feil. Så vant Nathan over Utlendingsnemda (UNE) i Oslo tingrett. For familien er dette den første gladmeldingen de har fått fra norske myndigheter siden faren til Nathan kom til Norge i 2001. For en utenforstående virket unektelig UNEs vedtak i fjor vår urimelig gnient. Tommelfingerregelen har lenge vært at […] LES MER

Store ord er ikkje nok, Lysbakken!

Vi må ikkje gløyme Garolin. Når Stoltenberg og Lysbakken gløymer må vi minne dei på medansvaret deira, og mogelegheita deira til å hindre at slikt skjer igjen. LES MER

En statsråd i skyggen

Pål Lønseth bør bli innvandringsminister. Alternativt kan Grete Faremo begynne å snakke om innvandring. Den tydeligste stemmen i norsk innvandringsdebatt er statssekretær Pål Lønseth, ikke den ansvarlige statsråden Grete Faremo. Hvorvidt dette skyldes at justisministeren så sjelden kommenterer innvandringspolitikk, eller at Lønseth gjør det usedvanlig ofte, er uklart. Bildet er uansett at Faremo fremstår stadig […] LES MER

Vil vi behandle barn slik?

Margreth Olin forteller «De andres» historie i sin nye film om enslige mindreårige asylsøkere. Systemet vil ikke høre deres historier og sikre deres rett. Derfor må vi fortelle om Awas, Hassan og Hussein, og gjøre deres historie kjent.   De kom alle fra Afghanistan til Norge i 2009 etter år på flukt. Norge har ikke […] LES MER