Nøkkelord arkiver: Oslo Tingrett

En klok og selvstendig dom

En selvstendig tingrett har truffet en avgjørelse som godt tåler å bli stående. Med lovens strengeste straff – forvaring med tidsramme på 21 år og minstetid 10 år – har Oslo tingrett avsagt en enstemmig dom i massedrapssaken som alle bør kunne leve med. Også påtalemyndigheten, som allerede har meddelt at det ikke er aktuelt […] LES MER

Vilkårlig kringkasting

Inkonsekvent prosessledelse og svake begrunnelser i Breivik-saken har skapt unødig mistenkeliggjøring.   Fredag ble bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stanset av dommer Wenche Elizabeth Arntzen i sitt forsøk på å stille kritiske spørsmål til politiets håndtering av massakren på Utøya. Samme dag avsa Oslo tingrett en ny beslutning om hvilke av Breivik-sakens vitner og sakkyndige som […] LES MER