Nøkkelord arkiver: rettspsykiatri

En klok og selvstendig dom

En selvstendig tingrett har truffet en avgjørelse som godt tåler å bli stående. Med lovens strengeste straff – forvaring med tidsramme på 21 år og minstetid 10 år – har Oslo tingrett avsagt en enstemmig dom i massedrapssaken som alle bør kunne leve med. Også påtalemyndigheten, som allerede har meddelt at det ikke er aktuelt […] LES MER

Hva er en diagnose?

Det er «godt stoff» når fagfolk offentlig forfekter diametralt motsatte synspunkter. Da forsvinner spørsmålet om hvilke premisser diagnostiseringen bygger på, hvilken metode som ble brukt og hvor presis diagnosen kan være. I kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli i fjor og i påvente av rettssaken mot gjerningsmannen er det skrevet mye rart om psykiatrisk diagnostikk. Morgenbladet […] LES MER