Nøkkelord arkiver: Surrogati

Ja til surrogati i Norge

Det er en myte at surrogati utelukkende er en homosak. Faktum er at heterofile par som ikke kan få barn på «naturlig vis» er den største gruppen som benytter seg av surrogati. LES MER

Er ikkje barnet hovudpersonen?

Venstre sitt forslag om altruistisk surrogati kan verke tilforlateleg. Det vil sikre at surrogati skjer Norge i «ordna former». Men kva med det etiske dilemmaet ved at inntil tre kvinner blir mødrer til eit og same barn? LES MER

Redelighet i surrogatidebatten

Noen mener at vi ikke må utnytte fattige indiske kvinner. Det er jeg selvsagt enig i, men samtidig dukker det opp noen tanker. LES MER

Barn uten mor

Surrogati bør forbli forbudt i Norge, mens adopsjon bør bli lettere. Kronprinsesse Mette-Marits besøk i India har i høst skapt fornyet debatt om det faktum at en del som ikke kan få barn på vanlig måte, leier en kvinne i et annet land, vanligvis USA eller India, til å bære et barn frem for seg. […] LES MER