SSB – triks til folket

Vi elsker data, vi elsker tall og derfor elsker vi SSB.no. Her er noen enkle tips og triks vi har lært oss.

EKSPORTER FRA SSB: Ikke bruk Excel- valget. Det er denne du skal bruke.

EKSPORTER FRA SSB: Ikke bruk Excel- valget. Det er denne du skal bruke.

 • I statistikkbanken står det et ofte en bokstav i parantes. Dette betyr de: (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted
 • Om du ser på KOSTRA-tall kan det etterfølges av Nivå 2 og 3. Fra KOSTRA-hjelpen:
  • Nivå 1 – Utvalgte nøkkeltall er beregnet for administrative og politiske ledere samt andre interesserte som trenger oversikt og hovedtall for kommunen. Nøkkeltallene på nivå 1 gis samlet på ett faktaark for hhv. kommuner og fylkeskommuner.
  • Nivå 2 – Detaljerte nøkkeltall gir grunnlag for å gå dypere inn i de enkelte områder. Her presenteres alle nøkkeltallene for området (inkl. de som ligger på nivå 1).
  • Nivå 3 – Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger er beregnet på brukere som kan gjennomføre egne analyser. Den tekniske presentasjonen som benyttes på nivå 3 har en del annen funksjonalitet enn det finnes på nivå 1 og 2. Nivå 3 omfatter:
   • Alle tellere og nevnere i nøkkeltallene. For flere områder presenteres det også et mer omfattende tallmateriale. Rekkefølgen i disse filene er som følger: 1) Økonomitall, 2) Aktivitetstall, 3) Personelltall og 4) Andre tall
   • Detaljerte regnskapstall for alle funksjoner (jf. redegjørelse under «Regnskapsbegreper brukt i publiseringen»)
   • Hovedoversikter / Økonomiske oversikter (jf. redegjørelse under «Regnskapsbegreper brukt i publiseringen») Data fra nivå 3 kan lastes ned i ulike formater for videre bearbeiding.
 • Hvordan rydde opp i resultatet i statistikkbanken
  1. Sånn ser resultatet ut først

  1. Sånn ser resultatet ut først

  2: Vi trykker på på rotér fritt

  2: Vi trykker på på rotér fritt

  Skjermbilde 2015-03-21 kl. 16.29.33

  3: Boksen vi får opp

  Skjermbilde 2015-03-21 kl. 16.30.01

  4: Flytter statistikkvariabel til høyre

  Skjermbilde 2015-03-21 kl. 16.30.14

  Trykk OK, og alt blir mer ryddig

 • Det finnes et API! Og der kan du få ut dataene som JSON! Bare for en håndfull datasett til nå, men meget nyttig for de som er der. http://data.ssb.no/api/
 • Ikke bruk lagre som Excel. Velg heller «Excel Separat Kode Tekst» (bildet i starten). Husk at kommunenummeret strengt tatt ikke er et nummer, men en tekststreng. Excel elsker å være smart på dine vegne og fjerne for eksempel 0 i starten av tall. (Pluss å tro at alt med punktum i er dato)
 • Etter du har eksportert kan du enkelt legge inn en egen kolonne for fylker.
  • 1. Legg til ny kolonne etter kommunenummeret.
  • 2. Skriv inn formelen =VENSTRE(A5; 2). A5 må erstattes med hvor det første kommunenummeret står.
  • 3. Kopier nedover.
 • Bruk filteret til å finne saker. Marker raden med kolonne-overskriftene og velg Data => Filter (Shift+command+f på mac)

  FILTERMAGI: Filteret i Excel er blant dine beste venner.

  FILTERMAGI: Filteret i Excel er blant dine beste venner.