Hva er galt med balanse, Omdal?

Dagsrevyen forteller om trusler mot en av Norges mest omstridte Frp-politikere. Det skulle vi ikke gjort, i følge Sven Egil Omdal. NRK vil likevel søke balanse i vår dekning av samfunnsdebatten.

BALANSE? Hva er galt med det, spør NRKs politiske redaktør. Kyrre Nakkim. FOTO: NRK

 

I en kommentar i lørdagens Stavanger Aftenblad trekker Sven Egil Omdal feilaktige og fordomsfulle konklusjoner om Dagsrevyens beveggrunner for å sende et innslag om trusler mot Christian Tybring-Gjeddes familie.

 

I billedteksten til kronikken ”Seks minutter på Dagsrevyen” konstateres det at Dagsrevyen forsøkte å gi den unge venstresiden ansvaret for at Christian Tybring-Gjedde er blitt sykmeldt, videre at reportasjen var et demagogisk lite mesterverk, og at NRKs formål var å vise hvordan venstresiden har utløst farlige krefter. I reportasjen ble det derimot aldri sagt hvor truslene kom fra. Tybring-Gjeddes familie har gitt PST beskjed om at de ikke ønsker å vite det. Omdal bommer derfor i hele sitt premiss for resten av den insinuerende teksten. Dagsrevyen hadde intet slikt formål og utfordrer Omdal til å komme med konkret belegg for sine påstander.

 

Omdal hevder Dagsrevyen velger å bruke tid på saken fordi NRK mener at Eskil Pedersens og Eivind Trædals angrep på Tybring-Gjedde har skapt en aggresjon som igjen har ført til at venstresiden truer høyresiden. Dette er en så alvorlig påstand at den også bør underbygges. I vår reportasje understreket vi at det nå framkommer trusler mot partier på begge sider av politikken, noe som også kommenteres av representanter fra Stortingets presidentskap.

 

Ingvil Tybring-Gjedde får fortelle hvordan hun opplevde Eskil Pedersens angrep på hennes mann fra talerstolen under LO Stats kartellkonferanse en uke tidligere. Det er ikke Dagsrevyens rolle å gå i rette med hennes opplevelse av uttalelsene. Omdal siterer Ingvil Tybring-Gjedde på at noen kalte ekteparet for ”jævla hyklere” da de gikk natteravner. Sitatet stammer ikke fra Dagsrevyens sak, så dette må Omdal ha innbilt seg. Tybring-Gjedde sier derimot at AUF-ere/arbeiderpartimennesker sa ”hva faen gjør de her” og ”jævla drittsekker”. Ingen ble identifisert av verken NRK eller Tybring-Gjedde, og ingen hadde derfor direkte tilsvarsrett.

 Det er ikke Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen til et intervjuobjekt

Omdal mener det hadde vært på sin plass at NRKs reporter korrigerte Ingvil Tybring-Gjedde da hun tolket kronikken ”Søppelmennesker”. Det er ikke Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen til et intervjuobjekt som for første gang beskriver hvordan hun tolket kronikken som vakte stor oppsikt. Vi merker imidlertid oss at Omdal tillegger Dagsrevyen motiver utover det som blir hevdet i reportasjen, mens han fullstendig ser bort fra underteksten i Trædals kronikk.

 

Det var ikke et retorisk, men et politisk poeng, da Ingvil Tybring-Gjedde gjendrev påstanden om at hennes mann er rasist. At han skulle være rasist er motivet for mye av den motstanden og kritikken han har møtt, derfor ble hennes svar inkludert i reportasjen. Det er grunn til å tro at truslene mot hennes mann bygger på et inntrykk av at han er rasist. Disse truslene er selve hovedpoenget i reportasjen.

 

Dagsrevyens reportasje var på mange måter bygd opp rundt samme lest som portrettet av Dagbladets kommentator Marte Michelet uka før, der hun fortalte om alvorlige trusler rettet mot henne. Da var det stille fra Omdal. Det er forstemmende å registrere at Omdal forsøker å strupe en debatt om trusler og tyr til skjellsord som ”demagogi” fordi han ikke liker at NRK formidler et balansert bilde av samfunnsdebattanten. Vi vil imidlertid fortsatt slippe til stemmer fra ulike sider av politikken, selv om Omdal og debattanter fra venstresiden misliker det. Bare slik kan NRK oppfylle sitt samfunnsoppdrag, selv om det for noen smerter å høre det som blir sagt.

 

Kyrre Nakkim

Politisk redaktør, NRK