Jeg latterliggjør ikke jødene

«Det er galt på så mange måter», skriver Sven Egil Omdal i svar til kulturrredaktør i Stavanger Aftenblad, Solveig Grødem Sandelson. Sandelson er på trykk i BT i dag.

SJEKK FAKTA: Solveig Grødem sandelson burde kanskje ha dobbeltsjekket sine egne opplysninger om hvor utbredt omskjæring er, skriver Sven Egil Omdal. FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Aftenbladets kultur- og debattredaktør, Solveig Grødem Sandelson hevder at min Fripenn-spalte sist lørdag, om rituell omskjæring av gutter, mistenkeliggjør og latterliggjør norske jøder. Det er galt på så mange måter.

Ved en roligere tilnærming til teksten ville hun sett at de ”undertrykte mødrene” hun henviser til, er amerikanske, jødiske feminister som ikke er mer undertrykt enn at de offentlig bestrider at en matrilineær tradisjon trenger et slikt maskulint bondingritual for at  menn skal beholde sin jødiske identitet.

 

Jeg søkte ikke etter argumenter utelukkende ”hos den minste av desse norske minoritetane – jødane”, slik Sandelsson skriver. Jeg skrev ut fra de sterkeste reaksjonene mot Senterpartiets forslag om å forby rituell omskjæring, og disse reaksjonene kom fra Det mosaiske trossamfunn og Med Israel for fred.

Hun skriver også at jeg påtar meg selv ”ansvaret for å undersøkja korleis dette med omskjering i jødedommen heng saman”. Vet hun om noen bedre metode for meningsdanning enn selv å undersøke? Hun har helt rett i at jeg burde sjekket i 1. Mosebok hvordan det forholdt seg med Abraham, Isak, Ishmael og kravet fra Jahve om omskjæring. Men på den annen side kunne hun kanskje dobbeltsjekket sin egen opplysning om at omskjæring er så utbredt i Kina og Japan. Ifølge WHO (”Male circumcision: Global trends and prevalence , safety and acceptability”, 2007) er det lite ikke-religiøs omskjæring i Asia, bortsett fra i Filippinene og Sør-Korea. I Sør-Korea er skikken av ny opprinnelse, og tillegges den amerikanske innflytelsen etter andre verdenskrig.

 

Den svenske Barnläkarforeningen (BLF) ba så sent som i februar i år om forbud mot rituell omskjæring av gutter. Jeg velger å tro at de har vurder medisinske fordeler og ulemper før de fattet sitt vedtak. Staffan Johanson, foreningens leder, sa i den forbindelse at ”det er lemlestelse av et barn som ikke kan tale sin egen sak”. Lemlestelse er et mye sterkere ord enn de jeg brukte. At omskjæring skulle beskytte bedre mot hiv-smitte er heller ikke noe sterkt argument mot å innføre aldersgrense på 15-16 år, slik Barneombudet foreslår. Norske 14-åringer er ikke noen framtredende risikogruppe for hiv.

 

Alt dette er det mulig å diskutere. Verre er det når hun skriver om meg og Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk: ”Til saman legg dei to opp til eit debattklima der minoritetane dette angår blir mistenkeleggjorte eller latterleggjorte, der fakta blir valde ut og framsatte etter kva som passar best inn i den uberørte majoriteten sin argumentasjon, mens alt den same majoriteten står for, ikkje treng å tematiserast eller diskuterast, men får framstå som det store, nøytrale, og moralsk overlegne Vi. ”

Solbakk er både lege og teolog, i tillegg til at han har en doktorgrad i antikkens filosofi, så jeg antar han er i stand til å svare for seg selv. For egen del vil jeg bare si at selv om det er vanskelig å argumentere rasjonelt når den andre part viser til en pakt med Gud, er det er ingen vits å debattere hvis man ikke har respekt for den andres overbevisning.

 

Jeg valgte bevisst å sitere jødiske røster i debatten om omskjæring, helt fra Moses Maimonides til moderne jødiske kvinner. Jeg har vondt for å forstå at disse ikke skulle kunne kjenne jødenes situasjon, like godt som Solveig Grødem Sandelsson.  Etter at artikkelen ble publisert, brukte jeg store deler av helgen til debatt med jøder og muslimer, statskirkelige teologer og lavkirkelige ledere som forsvarte skikken. Jeg syntes mange av argumentene deres var tynne, men jeg følte ingen trang til å latterliggjøre dem.

Sandelsson er imidlertid ikke bare uenig i mine synspunkt, hun vil nekte meg å argumentere langs disse linjer. Jeg står for et debattklima som ikke bare latterliggjør minoritetene, men som også gjør Norge ”totalt ueigna” til å være foregangsland i kampen mot omskjæring av gutter.

 

Det finnes åpenbart andre oppfatninger på dette punkt. I et tilsvar til min Fripenn-artikkel skrev Ervin Kohn på Aftenbladet.no: ”Det tjener deg til ære Sven Egil Omdal at du har brukt litt energi til å sette deg inn i problematikken. La det være til inspirasjon for andre som vil delta i debatten slik at vi kan få en mer opplyst, saklig og verdig debatt. La oss komme bort fra demoniseringen, latterliggjøringen, skremselspropagandaen, usannhetene omkring helseeffekter og den enorme selvgodheten. Litt ydmykhet og undring er ikke skadelig.”

Ervin Kohn er forstander for Det mosaiske trossamfunn i Norge.

 

Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
 1. Ingmar sier:

  Dette har eg vore med på sjølv. Alt klaffar, det er fugl over alt, skytinga går som ein draum. Som regel er det meir slik Ole Johannes opplever det. Trøysten er at ein lever lenge på dei gongane alt klaffar.

  At rypejakt (støkkjakt vel og merke) gjev lange turar er eg ikkje i tvil om. Ein går nesten heile tida, og ikkje i rett linje må ein tru, det går i sikk-sakk, rundt knausar, opp og ned. Eg har aldri målt kor lange slike turar kan vera, men 25km høyrest rimeleg ut.

  Eg stussar likevel på ein ting Ole Johannes – kvifor starta de ikkje tidlegare på dagen? Det vanlege er vel å starta når det vert lyst, og så traska og gå til det mørknar, eller ein ikkje orkar meir. Eg og kona presterte for mange år sidan å gå i 15 timar. Ikkje heilt planlagt, me hadde gått lenger inn i terrenget enn me var klar over. Det siste stykket var det for så vidt mørkt, men me såg vegen der bilen stod parkert. Me var temmeleg støle dagen etter kan ein sei.

 2. Kunnskapsriktrening sier:

  Flott og inspirerende side!

 3. Jan Erik Øygard sier:

  Flott innslag på radioen i dag.
  Ut i naturen, søndag morgon.

 4. Olav Pettersen sier:

  Vi lever i en tid da det er vanskelig å skille mellom politiske aktivister og journalister. Journalisten Omdal gjør det ikke lettere for oss. Ser vi bort fra jødeforfølgelsen under WW2 har jøder og nordmenn levd fredelig sammen i den tiden Norge har vært en egen stat. Forfølgelsen av jødene gir oss nordmenn dårlig samvittighet. På 70-tallet kom noen pussige arbeidssøkere fra Pakistan til Norge. Det var for mange det første møtet med arabisk/muhammedansk kultur. I de siste 20 år har innvandringen av arabiskkulturelle økt dramatisk. Noen av disse har barbariske skikker som omskjæring av jenter, men også andre fremmede skikker. Omdal og andre journalister vil gjerne verne om de arabiskkulturelle og fremme deres sak i Norge. I et slikt forsøk trekker de inn jødene ved at de kanskje har et håp om at muhammedanerne skal oppnå den samme sympati som jøder har. Når de nå går til angrep på omskjæring av gutter er det lett å tro at de vil likestille jødrer og muhammedanere samt at de vil ta oppmerksomheten vekk fra omskjæring av jenter. Omskjæring av jenter er tross alt er noe helt annet og en barbarisk skikk. (Omdal som kommer fra Jæren må da kunne skille mellom store og små poteter.) Måtte ikke Omdal og hans søstre og brødre i ånden lykkes i sin strategi. Jøder og nordmenn har noe felles, de kan man ikke si om store grupper av innvandrere fra arabisk kultur.

 5. Plaguebearer sier:

  @ Olav pettersen – Artikkel nevner ingenting om muslimer eller arabere, så jeg aner at du benytter denne artikkelen til å kunne angripe nettopp disse gruppene – som ikke har noe med saken å gjøre btw.
  Saken dreier seg om hvorvidt det er anti-semittisme å forby omskjæring, noe som er tull og syting fra deler av dette miljøet.
  Jødene kan ikke ta patent på dette ritualet/skikken, da det er en del av flere andre kulturer også, og da blir det helt på trynet å hevde at et evt. forbud mot omskjæring er et angrep rettet mot jødene.
  Jøder har vært forfulgt, det betyr ikke at de har amnesti til å gjøre hva f@€n de vil i hvilket som helst land.

 6. Martin Marsdal sier:

  Kommentaren til Olav Pettersen er en total avsporing fra sakens kjerne som kun tjener til å forsure debattklimaet. Forsøket på å dreie debatten om omskjæring av gutter over til innvandringspolitikk og konspirasjoner om journalister som snikislamiserer er kun et surt oppgulp av galle som umulig kan føre debatten videre. Andre, potensielt gode debattanter skremmes fra å delta når man må forholde seg til slikt reinspikka tøv.
  Hvordan er det mulig å fordreie virkeligheten såpass mye? Hvordan kan det å fremme et forbud mot omskjæring av gutter (av alle ting!) være Svein Egil Omdals strategi for å verne arabiskkulturelle og å fremme deres sak? Jeg må gjenta for argumentet er absurd: Et FORBUD mot omskjæring = strategi for å fremme ARABISK kultur! Hvor mye vann må man helle på en slik konspirasjonsmølle?
  Når Pettersens hevder at pakistanere og somaliere er arabiskkulturelle synliggjør han også at han heller ikke har kunnskaper i den arenaen han selv ønsker å føre debatten. Man burde derfor tenkt seg om før man publiserte en kommentar som oppsummert inneholder: forsøk på avsporing, vanvittig konspirering og dårlig kunnsapsnivå.
  Debatten er viktig. Den handler om prinsipielle spørsmål som individets frihet og religiøse rettigheter. Barns autonomi versus foreldres oppdragelsesrett. Den burde derfor få en mulighet til å leve videre uten innblanding fra Olav Pettersen og hans usaklige argumenter.

 7. RuneT sier:

  Bra.
  Veldig bra, faktisk.
  Du (Sven Egil Omdal) tar debatten dit den hører hjemme. Ryddig, ordentlig og uten å gjøre så veldig mye narr. Av noe eller noen som helst.

  Min mening?
  Her:

  Ikke bruk det offentlige helsevesenets ressurser på omskjæring.
  Delvis fordi det nødvendigvis vil gå på bekostning av andre. (Psykisk syke gamle mennesker/kirurgi ved hareskår/kirurgi for korrigering etter omskjæring/fyll inn nesten hva som helst.)
  Men viktigst er del to:
  Det offentlige helsevesenet bør ikke på denne måten støtte særgruppers urimelige krav til skamfering av friske individ.

  Omskjæring bør bli straffbart.
  -For begge kjønn og på alle måter.

 8. gudmund sier:

  Barnemishandling må være forbudt uansett hvilken religion, rase eller kulturell bakgrunn foreldrene har. Å tillate noe barnemishandling på grunn av religiøs tro er sterkt diskriminerende.
  Nålig ble et foreldrepar arrestert i Bergen for å ha latt sin ni år gamle sønn tigge, disse foreldrene utøver bare en mange århundre gammel skikk hos sitt folk. Tigging var en av de leveveier rom folket hadde for å overleve, skal vi dermed tillate at barn tigger (blir tvunget til å tigge) nei.
  På samme måte må vi forby omskjæring fordi dette er krenkelse av små barn, en smertefull fysisk krenkelse, utført på et organ man ellers kan bli straffet for å berøre.