Jeg føler meg som en taper

Jeg blir så frustrert når de som får 4 i karakter er misfornøyd. Jeg føler meg så dum. Når jeg svarer 2, begynner de å le.

ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

Jeg er gutt på 16 år som går siste året på ungdomsskolen. Min opplevelse av ungdomsskolen har vært dårlig. Dårlig fordi jeg har føler meg som en skoletaper. Jeg klarer ikke å mestre oppgavene vi blir satt til. Lærene strever med store klasser, som igjen gjør at de ikke har nok tid til oss med lese- og skrivevansker. Hvorfor blir vi ikke tatt ut i mindre grupper? Hvorfor har jeg ikke fått mer tilpasset undervisning?

Etter tre år på ungdomsskolen føler jeg meg som en taper når det gjelder karakterer. Det er lite motiverende å stadig få 2-ere på prøvene, når jeg føler selv at jeg har gjort en god jobb. Med dagens karakterpress sier det seg selv hvordan man føler seg når de leverer ut prøvene. Spørsmålene hagler. «Hva fikk du i karakter?». Jeg blir så frustrert når de som får 4 er misfornøyd. Jeg føler meg så dum. Når jeg svarer 2, begynner de å le. Utad prøver jeg å tøffe meg ved å late som jeg ikke bryr meg, men inni meg så har jeg det helt forferdelig.

I de siste ukene har jeg vært med i et prosjekt som heter «Ny Giv». Dette har jeg opplevd som veldig positivt. Her har lærene hatt tid til meg og jeg har fått en mye bedre forståelse av blant annet matematikk, spesielt lesestykkene. Baksiden av medaljen er at jeg har vært ute i timer som samfunnsfag. Der har jeg gått glipp av mye av pensum, og dermed føler jeg meg ikke forberedt til prøvene. Denne lille gruppen skulle jeg vært i under hele ungdomsskolen.

På grunn av mine problemer har jeg skulket mye. Jeg føler at jeg ikke mestrer skolen, og har rett og slett kommet inn i en ond sirkel. På grunn av at jeg var så deprimert forsøkte jeg å snuse, men det har jeg sluttet med nå. Poenget er at det er lett å ty til sånt når man er deprimert.
Nå står videregående skole for tur, og med mine karakterer står jeg sist i køen. Drømmen er å bli noe innenfor økonomi – men jeg ser at det blir for mye teori om jeg starter på allmennfag. Så nå håper jeg å komme inn på kokkelinjen. Kjære politikere – dere som former skolesystemet. Hjelp oss som trenger ekstra støtte. Ikke gjør oss til tapere!

Kommentarer