Psykisk helse som et fag

En av tre norske ungdommer sliter med psykisk helse i dagens samfunn, i følge en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Helsedirektoratet. Statistikken er overraskende høy, men de få som ikke blir rammet vet dessverre lite om hva de uheldige går gjennom. Selv visste jeg ikke hva angst i det hele tatt var før jeg skjønte at jeg hadde det selv. Dette burde gjøres noe med, og egentlig burde noe vært gjort for lenge siden.

 

 

Psykisk helse er ekstremt viktig for alle mennesker uansett alder. Mest viktig er det kanskje for barn og ungdom. Mange krav stilles til dagens ungdom, alt fra venner, hvordan man skal passe inn, krav om skole og forventninger fra familie også videre. Dessverre så er det fåtallet av disse ungdommene som vet hvordan de skal takle disse kravene, og kan da ende opp med psykiske lidelser som depresjon, stress, angst, frykt også videre.

Hos ungdommer dannes psykisk sykdom ofte i forbindelse med skolegang. Da hos ungdommer som går på ungdomskolen og videregående. En tredjedel av norsk ungdom i dag klarer ikke å fullføre videregående skole. Hovedgrunnen er psykisk helseproblemer som blant annet kommer fra dårlig læremiljø på skolen. Dårlig psykisk helse kan også føre til selvmord, og i Norge tar selvmord tre ganger så mange liv som dødsfall på norske veier. Er dette rett?

I følge en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Helsedirektorartet, sliter som sagt én av tre norske ungdommer psykisk. Over 500 norske ungdommer mellom 15 og 19 år ble spurt, og 35 prosent svarte ja på spørsmål om de selv har hatt psykiske problemer, mens bare halvparten ville avkrefte dette helt. I tillegg svarte over 70 prosent av disse at de på at de på et tidspunkt har kjent noen som har hatt psykiske problemer, mens 15 prosent svarte at de er usikre.

 Ungdommer i dag har lite kunnskap om psykisk helse. Mange av disse ungdommene sliter ofte med psykiske problemer og vet ikke hvordan man skal takle de, da det er vanskelig å finne noen å snakke med. Helsesøster er gjerne den man kan fortro seg best til om man ikke har en i familien eller andre voksne tilgjengelig. Dessverre er helsesøster ofte minimalt på skoler og gjerne en gang i uken på helsestasjonene. Konsekvensen av dette er at ungdommer sitter inne med plager og dette vil da gå utover skolearbeid, venner og ikke minst familie.

 Hvordan kan vi finne en løsning på dette? Når man setter psykisk helse på dagsorden vil flere være åpne om det. En løsning som kan bli brukt for å redusere antall ungdommer som sliter med psykisk helse – er at man kan ta det inn som et fag allerede på ungdomsskolen. Ungdommer kan da få tidlig informasjon om hva dårlig psykisk helse er, hvordan man kan forebygge, hva man skal gjøre, hvem man skal kontakte og hvordan man kan hjelpe venner eller andre. Ungdommer som sliter vil da bli mer åpne og de som ikke sliter vil ha mindre fordommer for de med psykisk dårlig helse, som igjen vil bli en hel del mye letter for dem som sliter å være åpne om det. Dette kan redusere antall mobbeofre da en vil forstå hverandre lettere og forhåpentligvis kommunisere bedre sammen.

Selv sliter jeg med angst og det er få rundt som forstår. De fleste ler og tar meg ikke alvorlig. Det er ikke rett at man skal bli dømt på grunn av psykisk angst – og med lærdom i psykisk helse på skolen kan man forebygge slike situasjoner fordi man vil da ha mer informasjon om temaet. 

 

Sirill Heimdal (16) – Selma J. Olsen (15)

 

Kommentarer