Kyrre Nakkim snakker i søvne

Når Dagsrevyen er i det emosjonelle hjørnet, noe den dessverre altfor ofte er, suspenderes vanlige journalistiske regler, skriver Sven Egil Omdal.

Dagsrevyen åpnet sist mandag med et seks minutter langt innslag som sluttet med at Ingvil Tybring-Gjedde, gift med en av Fremskrittspartiets mest kontroversielle politikere, så rett inn i kamera og avleverte en kraftig appell til hans politiske motstandere med beskjed om at de måtte slutte å true ham. Før hun kom så langt, hadde hun angrepet Eskil Pedersen, gitt en grovt feilaktig framstilling av en kronikk i Dagbladet og fortalt hvordan ”AUF-ere og Arbeiderpartimennesker” (uttrykket var journalistens) hadde kalt henne og mannen ”jævla drittsekker” (I min kritikk av programmet sist lørdag, skrev jeg ”jævla hyklere”. Feilhørselen er min).

NRKs politiske redaktør, Kyrre Nakkim, skriver at det ikke er ”Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen” til intervjuobjektet. Reaksjonen han sikter til, er Ingvil Tybring-Gjeddes feilaktige påstand om at Eivind Trædal hadde kalt hennes mann et søppelmenneske. Den normale journalistiske reaksjon når intervjuobjektet sier noe åpenbart feil, er å stille et kritisk motspørsmål  for å hindre at seerne får falsk informasjon. Men når Dagsrevyen er i det emosjonelle hjørnet, noe den dessverre altfor ofte er, suspenderes vanlige journalistiske regler.

Nakkim skriver at Tybring-Gjedde fikk ”fortelle hvordan hun opplevde Eskil Pedersens angrep på hennes mann fra talerstolen under LO Stats kartellkonferanse en uke tidligere”. Hvor vanlig er det at ektefellene blir intervjuet i Dagsrevyen om deres reaksjon på politiske angrep? Nakkims forklaring, tynn som den er, gir bare mening dersom Dagsrevyen oppfatter Eskil Pedersens kritikk som en del av forklaringen på hvorfor Tybring-Gjedde er sykmeldt.

Det samme gjelder Trædals kronikk. ”Så kom dette leserinnlegget, ført i pennen av Eivind Trædal, Maria Amelies kjæreste”, sier reporter Fredrik Solvang, mens Ingvil Tybring-Gjedde tar opp avisen og sier: ” Jeg var enormt opprørt (…) når man ser sin manns navn og bilde (…) hvor han blir kalt søppel”. Noe han altså ikke ble.

De tre eksemplene reportasjen bygger på, er altså en faktisk feil (kronikken), et politisk angrep (Eskil Pedersen), og en anonym, negativ slengreplikk (”jævla drittsekker”). Jeg skrev at vi må anta at Dagsrevyen ikke redigeres i søvne. Etter Kyrre Nakkims innlegg ser jeg meg nødt til å trekke denne antakelsen tilbake.